نفرات برتر رقابت های ددلیفت قهرمانی کشور معرفی شدند

به گزارش وبلاگ آلونک، رقابت های ددلیفت قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 321 ورزشکار از سراسر کشور در استان قم با معرفی نفرات برتر به کار خود انتها داد.

نفرات برتر رقابت های ددلیفت قهرمانی کشور معرفی شدند

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات دد لیفت با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 321 شرکت کننده از 21 استان از تاریخ 14 لغایت 17 مرداد ماه در شهر قم برگزار گردید و در خاتمه نتایج زیر به دست آمد:

***رده سنی نوجوانان***

دسته وزنی 52 کیلوگرم

1- محسن شاهپوری مژده - 140 کیلوگرم

2- محمدمسعود محمودزاده - 140 کیلوگرم

3- سلیمان صحرانورد - 135 کیلوگرم

دسته وزنی 56 کیلوگرم

1- جواد دنیا گفته - 147.5 کیلوگرم

2- محمدرضا حسین آبادی - 147.5 کیلوگرم

3- محمدحسین تقوایی - 142.5 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم نوجوانان

1- علیرضا محمدی با رکورد 160 کیلوگرم

2- محمد حیدری با رکورد 157.5 کیلوگرم

3- سعید فلاحی با رکورد 150 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم نوجوانان

1- ابوالفضل صفایی با رکورد 180 کیلوگرم

2- عباس حاج کناری با رکورد 180 کیلوگرم

3- سمیر کریمی پور با رکورد 180 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم نوجوانان

1- ابوالفضل طالبی با رکورد 192.5 کیلوگرم

2- امید الهی با رکورد 190 کیلوگرم

3- علی بابایی با رکورد 185 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم نوجوانان

1- محمدعلی سلمان با رکورد 225 کیلوگرم

2- فردین بیژن پور با رکورد 205 کیلوگرم

3- علی مرادپور با رکورد 202.5 کیلوگرم

دسته 90 کیلوگرم نوجوانان

1- محمدحسین باقری با رکورد 252.5 کیلوگرم

2- محمدامین کریمی با رکورد 250 کیلوگرم

3- علی ناصری با رکورد 200 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم نوجوانان

1- محمدحسین فرهمند با رکورد 215 کیلوگرم

2- محمدامین قادری با رکورد 197.5 کیلوگرم

3- محمدحسن کرمی با رکورد 172.5 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم نوجوانان

1- ابوالفضل عدالت دوست با رکورد 240 کیلوگرم

2- احمدرضا مسن آبادی با رکورد 190 کیلوگرم

4- محمدمهدی محسنی با رکورد 145 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم نوجوانان

1- امین مولوی با رکورد 180 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم نوجوانان

1- مهیار شیخی با رکورد 180 کیلوگرم

دسته وزنی 140+ کیلوگرم نوجوانان

1- آریان دانشور با رکورد 147.5 کیلوگرم

2- هادی ملاباقری با رکورد 120 کیلوگرم

قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان

1- محمدامین کریمی با امتیاز 148/05

2- محمدحسین باقری با امتیاز 147/8893

3- محمدعلی سلمان با امتیاز 145/08

رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان

1- اصفهان با امتیاز 110

2- خراسان رضوی با امتیاز 97

3- مازندران با امتیاز 91

***رده سنی جوانان***

دسته وزنی 52 کیلوگرم

1- محمد محمدی با رکورد 145 کیلوگرم

دسته وزنی 56 کیلوگرم جوانان

1- پوریا هراتی با رکورد 167.5 کیلوگرم

2- محمد ذلقی با رکورد 160 کیلوگرم

3- پدرام ربانی با رکورد 150 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم جوانان

1- حسین آقایی با رکورد 190 کیلوگرم

2- مهدی پناهی با رکورد 187.5 کیلوگرم

3- امیر ذاکری با رکورد 187.5 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم جوانان

1- سید یاسر موسوی با رکورد 192.5 کیلوگرم

2- علی غلامی با رکورد 190 کیلوگرم

3- محمدامین عسکری نژاد با رکورد 157.5 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم جوانان

1- علی غلام زاده با رکورد 265 کیلوگرم

2- علی سامانی با رکورد 262.5 کیلوگرم

3- نصیر تاجیک با رکورد 255 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم جوانان

1- سعید عاشوری نیا با رکورد 265 کیلوگرم

2- امیرحسین صفرنژاد با رکورد 255 کیلوگرم

3- ابوالفضل شکور با رکورد 240 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم جوانان

1- حسین طالبی با رکورد 275 کیلوگرم

2- محمدحسین فتحی با رکورد 250 کیلوگرم

3- صالح دلبسته با رکورد 202.5 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم جوانان

1- محمود شعبانی با رکورد 240 کیلوگرم

2- امیرحسین هاشمی با رکورد 237.5 کیلوگرم

3- محمدمهدی طالبی پور با رکورد 225 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم جوانان

1- محمد کارگر با رکورد 292.5 کیلوگرم

2- پوریا محمدپرست با رکورد 270 کیلوگرم

3- سید رضا رضوی با رکورد 227.5 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم جوانان

1- امیررضا فتاحی با رکورد 265 کیلوگرم

2- حسن خیری با رکورد 240 کیلوگرم

3- علی عابدینی با رکورد 235 کیلوگرم

دسته وزنی 140 + کیلوگرم جوانان

1- آرش غلامی با رکورد 240 کیلوگرم

2- محمدحسین احمدی با رکورد 220 کیلوگرم

قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان

1- علی غلام زاده با امتیاز 176/649

2- علی سامانی با امتیاز 176/295

3- سعید عاشوری نیا با امتیاز 164/936

رده بندی تیمی رده سنی جوانان

1- خراسان رضوی با امتیاز 120

2- قم با امتیاز 118

3- اصفهان با امتیاز 65

*** رده سنی بزرگسالان***

دسته وزنی 56 کیلوگرم

1- محمد انصاری با رکورد 190 کیلوگرم

2- مهدی مومنی فر با رکورد 170 کیلوگرم

3- مظفر خادم گر با رکورد 160 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم بزرگسالان

1- میلاد نیکنام با رکورد 192.5 کیلوگرم

2- مهدی پناهی با رکورد 187.5 کیلوگرم

3- امیر ذاکری با رکورد 187.5 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم بزرگسالان

1- امین آله باقلانی با رکورد 215 کیلوگرم

2- جمال الدین دهقان با رکورد 210 کیلوگرم

3- علی غلامی با رکورد 190 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم بزرگسالان

1- حمید حیدری با رکورد 285 کیلوگرم

2- علی غلامزاده با رکورد 265 کیلوگرم

3- نصیر تاجیک با رکورد 255 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم بزرگسالان

1- امیر طاهری پور با رکورد 302.5 کیلوگرم

2- سعید عاشوری نیا با رکورد 265 کیلوگرم

3- ادریس ابراهیمی با رکورد 260 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم بزرگسالان

1- مهرداد مهری با رکورد 300 کیلوگرم

2- ایمان مصلی نژاد با رکورد 282.5 کیلوگرم

3- سلمان کیانپور با رکورد 280 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم بزرگسالان

1- مسعود احمدی با رکورد 300 کیلوگرم

2- میلاد ملکی با رکورد 292.5 کیلوگرم

3- علی قنبرنژاد با رکورد 280 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم بزرگسالان

1- مهدی مرادی با رکورد 307.5 کیلوگرم

2- توحید نصیری با رکورد 302.5 کیلوگرم

3- مصطفی رفیعی با رکورد 287.5 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم بزرگسالان

1- اکبر عبادی با رکورد 345 کیلوگرم

2- مصطفی رضایی با رکورد 310 کیلوگرم

3- پوریا محمدپرست با رکورد 270 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم بزرگسالان

1- سجاد غلامی سیاه بندی با رکورد 297.5 کیلوگرم

2- سهراب علیدادی با رکورد 275 کیلوگرم

3- امیررضا فتاحی با رکورد 265 کیلوگرم

دسته وزنی 140+ بزرگسالان

1- علی سرو قد با رکورد 365 کیلوگرم

2- صفت آله مقدم با رکورد 250 کیلوگرم

3- محمدرضا زمانی با رکورد 250 کیلوگرم

قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان

1- حمید حیدری با امتیاز 191/178

2- امیر طاهری پور با امتیاز 187/9735

3- اکبر عبادی با امتیاز 181/5045

رده بندی تیمی رده سنی بزرگسالان

1- اصفهان با امتیاز 138

2- خراسان رضوی با امتیاز 121

3- قم با امتیاز 102

***رده سنی پیشکسوتان مستر یک***

دسته وزنی 60 کیلوگرم

1- قاسم صفایی پور با رکورد 120 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم

1- جابر معارف با رکورد 110 کیلوگرم

2- علی عباس معارف با رکورد 110 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم

1- محمد مروتی با رکورد 237.5 کیلوگرم

2- عبدالله حسنی با رکورد 235 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم

1- فریدون رمضانی با رکورد 275 کیلوگرم

2- علی حامد یوسف وند - 210 کیلوگرم

3- جواد بهرامی - 205 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم

1- سعید کشاورز - 255 کیلوگرم

2- سعید رفیعی - 250کیلوگرم

3- جمشید داودی اصل - 202.5 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم

1- اصغر سلیمیان - 262.5 کیلوگرم

2- شاهرخ ایرانمنش - 260 کیلوگرم

3- وحید رجب زاده - 250 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم

1- رمضان حضرت علی اوغلی - 270 کیلوگرم

2- علیرضا رجبی - 262.5 کیلوگرم

3- جعفر کریمیان - 260 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم

1- مهدی اصغریان - 280 کیلوگرم

2- انور محمدی - 230 کیلوگرم

3- عباس محمدی - 220 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم

1- مهدی مقدم ثابت - 250 کیلوگرم

2- جواد سلمانی - 235 کیلوگرم

3- فریدون غلامیان - 220 کیلوگرم

دسته وزنی 140+ کیلوگرم

1- صفت آله مقدم - 250 کیلوگرم

2- عبودی - 250 کیلوگرم

3- آرش علیمرادی - 150 کیلوگرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر دو***

دسته وزنی 56 کیلوگرم

1- افضل سلیمانی - 80 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم

1- غلامرضا محسنیان - 142.5 کیلوگرم

2- عبدالرضا ربیعی - 140 کیلوگرم

3- حامد هادی نژاد - 90 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم

1- تقی گیوه چی - 147.5 کیلوگرم

2- حسینعلی هنری - 145 کیلوگرم

3- علی رضا غلامی - 105 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم

1- بهزاد روئین - 230 کیلوگرم

2- سعید وحیدی نژاد - 190 کیلوگرم

3- علی صفی زاده با رکورد 190 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم

1- افشین شهرام - 210 کیلوگرم

2- سید حسین حسینی - 190 کیلوگرم

3- محسن صدری راد - 177.5 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم

1- محمد زارع - 200 کیلوگرم

2- منصور اقبالی نیا - 190 کیلوگرم

3- احمد شایان - 190 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم مستر دو

1- عبدالخالق قائنی - 240 کیلوگرم

2- حسن صالحی - 215 کیلوگرم

3- حسین خجندی - 185 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم مستر دو

1- رسول امینی - 220 کیلوگرم

2- مظفر نعمتی - 130 کیلوگرم

***رده بندی پیشکسوتان مستر سه***

دسته وزنی 56 کیلوگرم

1- محمدرضا عمرانی - 70 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم

1- اکبر راشدی پور - 145 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم

1- شکراله بهی نیایی - 110 کیلوگرم

2- لطفعلی صادقی - 110 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم

1- کریم گرشاسبی - 200 کیلوگرم

2- عباسعلی پناهی - 160 کیلوگرم

3- احمد وفایی - 130 کیل گرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم

1- غلامرضا بهرامی - 200 کیلوگرم

2- کریم ملیح - 125 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم

1- مظفر طلوعی - 167.5 کیلوگرم

2- نادر زینعلی - 150 کیلوگرم

3- ناصرالدین موسوی - 140 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم

1- مجتبی زعفرانی - 180 کیلوگرم

2- سیمیک برقی - 150 کیلوگرم

3- علیرضا ابراهیم زاده - 130 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم

1- حسن عرفانی - 210 کیلوگرم

قهرمان قهرمانان پیشکسوتان

1- فریدون رمضانی با امتیاز 171/9025

2- محمد مروتی با امتیاز 161/2387

3- بهزاد روئین با امتیاز 154/284

رده بندی تیمی رده سنی پیشکسوتان

1- اصفهان با امتیاز 309

2- قم با امتیاز 224

3- البرز (تهمتن) با امتیاز 123

منبع: همشهری آنلاین

به "نفرات برتر رقابت های ددلیفت قهرمانی کشور معرفی شدند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نفرات برتر رقابت های ددلیفت قهرمانی کشور معرفی شدند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید